DUSUN

Nama-nama dusun di Desa Gedangan adalah sebagai berikut: Dusun Bandungan, Dusun Jaten, Dusun Bendo, Dusun Dempel, Dusun Karangnongko, Dusun Gedangan dan Dusun Padaan. Dan berikut adalah profil singkatnya: